• Nguyễn Xuân Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914.716.559
  • Email:
   nguyenxuanchien.thptgl@quangtri.edu.vn
 • Hoàng Vũ Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0915.719.113
  • Email:
   vuthuan.thptgl@gmail.com
 • Trần Trung Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0942.492.305
  • Email:
   tttuyen311@gmail.com