Friday, 22/03/2019 - 04:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT GIO LINH
 • Lê Văn Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942717035
 • Trần Ngọc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914210209
 • Phan Văn Hoạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0838992147
 • Trần Trọng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng BM Toán học
  • Điện thoại:
   0916070559
  • Email:
   tronghagiolinh@gmail.com
 • Lê Văn Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01233.829.333