• Nguyễn Xuân Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng bộ môn
  • Điện thoại:
   0983222901
 • Võ Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sỹ
  • Điện thoại:
   0983058225
 • Phạm Hoài Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Điện thoại:
   0919150345
 • Trần Hữu Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Điện thoại:
   0917187357