• Mai Quang Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng BM
  • Điện thoại:
   0915513187
  • Email:
   ninh595@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945985595
  • Email:
   halinhninh@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973715961
  • Email:
   phuongnguyen.spt@gmail.com
 • Ngô Thị Thùy Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   thuyyenspt@gmail.com
  • Email:
   0948246009