Friday, 22/03/2019 - 05:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT GIO LINH
 • Trần Trọng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng BM Toán học
  • Điện thoại:
   0916070559
  • Email:
   tronghagiolinh@gmail.com
 • Lê Văn Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01233.829.333
 • Ngô Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917988469
 • Hoàng Văn Quynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó BM Toán
  • Điện thoại:
   0915025468