Monday, 20/08/2018 - 10:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT GIO LINH
 • Phan Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Điện thoại:
   0947367220
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0943.345.459
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0916851507
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT - Thiết bị
  • Điện thoại:
   0945.360.444
  • Email:
   vothihang.thptgl@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Văn phòng
  • Điện thoại:
   01294932101
  • Email:
   nguyenthanh220786@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng
  • Điện thoại:
   0947422120
  • Email:
   maidoan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: