Friday, 22/03/2019 - 04:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT GIO LINH
 • Võ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT - TB
  • Điện thoại:
   0945.360.444
  • Email:
   vothihang.thptgl@quangtri.edu.vn
 • Đoàn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng
  • Điện thoại:
   0947.422.120
  • Email:
   maidoan@gmail.com
 • Phan Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Điện thoại:
   0947367220
 • Nguyễn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Văn phòng
  • Điện thoại:
   01294932101
  • Email:
   nguyenthanh220786@gmail.com