• Đoàn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng
  • Điện thoại:
   0947422120
  • Email:
   maidoan@gmail.com
 • Nguyễn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó Văn phòng
  • Điện thoại:
   0824932101
  • Email:
   nguyenthanh220786@gmail.com
 • Võ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT
  • Điện thoại:
   0945360444
  • Email:
   vothihang.thptgl@quangtri.edu.vn
 • Phan Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Điện thoại:
   0947367220