DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017-2022

Stt

              Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Tổ chuyên môn

1

Trần Trung Tuyến

Chủ tịch

Cử nhân 

Vật lý

2

Phan Văn Hoạt

P.Chủ tịch

Cử nhân 

 Vật lý

3

Phan Thị Lợi

Ủy viên-Thủ quỹ

Cử nhân 

GDCD

4

Phùng Thị Sơn Tùng

Ủy viên-kế toán

Cử nhân 

Công nghệ

5

Lê Văn Trình

Ủy viên

Cử nhân 

Địa lý

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017-2022

 

 

Stt

       Họ và Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Tổ chuyên môn

1

Phan Văn Hoạt

Chủ nhiệm

Cử nhân 

Vật lý

2

Lê Văn Trình

Ủy viên

Cử nhân 

Địa lý

3

Đoàn Thị Lệ Hằng

Ủy viên

Cử nhân 

Tiếng anh

  

DANH SÁCH  BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NHIỆM KỲ 2017-2022
 

Stt       Họ và TênChức vụTrình độ chuyên mônTổ chuyên môn
1Nguyễn Quang KhứTrưởng banCử nhân Công nghệ
2Lê Văn TrìnhỦy viênCử nhân Địa lý
3Ngô LongỦy viênCử nhân Toán