Lịch sử - truyền thống
 
Tên trường :  Trung học phổ thông Gio Linh           
Địa chỉ :  Thị trấn Gio Linh - Quảng Trị             
Điện thoại: 053. 825443            
EMAIL:thptgiolinhqt@quangtri.edu.vn            
Trường thành lập năm 1976 - có 126 học sinh. Đến năm 2003 - 2004 có 1.367 học sinh/31 lớp:             
+ Đã có 300 học sinh đỗ vào các trường Đại học.             
+ Có 101 học sinh đạt giỏi văn hoá cấp tỉnh.             
+ Cơ sở vật chất: có 18 phòng học và các phòng thí nghiệm vật lý, hoá, sinh, phòng vi tính, phòng đọc thư viện.          + Khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp. Trường được thành lập từ tháng 6/1976. Quá trình xây dựng cà trưởng thành, đến nay trường có 35 lớp với 1620 học sinh. 
1. Đội ngũ Giáo viên: 70 thầy cô giáo, trong đó có: 6 thạc sĩ Nhân viên: 6 Trình độ 100% đạt chuẩn.  Giáo viên giỏi tỉnh: 10 . Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm từ 90% trở lên. Đỗ đại học , cao đẵng: 40 đến 50%. 
2. Về cơ sở vật chất : 
3. Trường có 2 dãy nhà học 3 tầng gồm 21 phòng học, 2 phòng máy vi tính, 3 phòng thực hành lý- hoá – sinh, 3 phòng bồi dưỡng học sinh giỏi, 01 thư viện, 01 phòng truyền thống, Khu hiệu bộ gồm 1 dãy nhà 2 tầng gồm đầy đủ các phòng làm việc của BGH, bộ phận hành chính. 

 

 Đào tạo:

 

Năm học

Số học sinh theo khối

Lớp 10

Lớp 11

Lớp12

2006 - 2007

430

450

480

2007- 2008

441

442

441

2008 2009

483

484

483

2009-2010

551

549

457

2010-2011

551

532

544

 

Chất lượng đào tạo:

XẾP LOẠI ĐẠO ĐỨC

 

XẾP LOẠI

2006-2007

2007-2008

2008-2009

SL

%

SL

%

SL

%

Tốt

477

34.9

581

43.9

754

52

Khá

618

45.5

582

44

532

36.7

Trung Bình

229

16.7

146

11

139

9.5

Yếu

40

2.9

15

1.1

25

1.7

 

XẾP LOẠI VĂN HOÁ

 

XẾP LOẠI

2006-2007

2007-2008

2008-2009

SL

%

SL

%

SL

%

Tốt

8

0.6

8

0.2

6

0.4

Khá

270

19.8

293

22.5

315

21.7

Trung Bình

975

71.5

941

71

1072

73.9

Yếu

111

8.1

82

5.9

57

3.9

 Đội ngũ giáo viên:

 

 

Tổng số

 

Giáo viên

Giáo viên

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ

ĐH, CĐ

THCN

Khác

75

68

2

70

2

1

     Công nghệ thông tin trong việc dạy và học

 

Tổng số máy vi tính

Số phòng máy vi tính

 

Số máy vi tính dùng trợ giảng

Đội ngũ giáo viên CNTT

68

3

ĐH, CĐ

Khác

Loại<PIV

Loại>PIV

Dành cho GV

Dành cho HS

3

4

 0

 30

38

1

2

        Thi đua khen thưởng:

 

Năm học

Giải thưởng

2001 - 2002

HSG Tỉnh: 37 giải văn hoá, 12 giải nghề PT, 1 giải nhất HSG QG

2002 - 2003

HSG Tỉnh: 34 giải văn hoá, 22 giải nghề PT, 1 giải ba Casio khu vực, 2 giải HSG Quốc gia