• HDSD phần mềm QLT (ĐTN, Sở)
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 261 lượt tải | 1 file đính kèm
 • VBHN số 02/VBHD-BGDĐT ngày 04/5/2021 Quy chế thi TN THPT
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ cài phần mềm nhập danh sách cán bộ coi, chấm thi
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3347 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6747 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6952 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Xử lý lỗi kết nối VPN
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6837 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng đẫn sử dụng phần mềm TN THPT
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6747 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6643 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành mầm non
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6188 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6450 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn dạy học trực tuyến
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 11327 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 10058 lượt tải | 10 file đính kèm